Deze hint is voor de meesten een spoiler. Let goed op de woorden die gebruikt worden. Het kán voorkomen dat het je echt helemaal niets zegt. Stuur dan gerust een mailtje naar Herihor's 7.

Zeker weten?
Klik dan hier


Vaak geldt voor de wat moeilijkere puzzels dat je ze even moet wegleggen. Als je er periodiek weer eens naar kijkt dan zie je er soms ineens systeem in.